حضور نوآوران فناوری اطلاعات امروز در چهارمین کنفرانس و نمایشگاه Petro ICT

حضور نوآوران فناوری اطلاعات امروز در چهارمین کنفرانس و نمایشگاه Petro ICT

امسال نیز حضور شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز در چهارمین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با استقبال شرکت کنندگان در کنفرانس روبرو شد که مورد قدردانی مسئولین این حوزه و کارشناسان صنایع قرار گرفت. این شرکت جهت معرفی و ارائه راهکارهای جامع شبکه های صنعتی و مراکز داده با برند پندوئیت در این نمایشگاه و کنفرانس شرکت کرده بود.