کابل های مسی شبکه و تجهيزات جانبیبرای مشاهده ليست کابل های مسی شبکه و تجهيزات جانبی پندوييت اين لينک را مشاهده نماييد.
برای دريافت کاتالوگ کابل های مسی شبکه و تجهيزات جانبی نوردن، اين فايل را دريافت نماييد.


- کابل های Cat7A

 
Category 7A S/FTP 4 Pair Cable
 
- کابل های Cat7
 
Category 7 S/FTP 4 Pair Cable
 

- کابل های Cat6A


Category 6A U/UTP 4 Pair Cable

 


Category 6A U/FTP 4 Pair Cable

Category 6A S/FTP 4 Pair Cable

Category 6A F/UTP 4 Pair Cable
 


Category 6A F/FTP 4 Pair Cable
 

- کابل های Cat6


Category 6 U/UTP 4 Pair Outdoor Cable


Category 6 U/UTP 4 Pair Cable


Category 6 U/UTP 4 Pair 24AWG Cable With Seperator

Category 6 U/UTP 4 Pair 24AWG Cable
 

Category 6 U/FTP 4 Pair Cable
 

Category 6 S/FTP 4 Pair Cable
 

Category 6 F/UTP 4 Pair Cable

Category 6 F/FTP 4 Pair Cable
 

- تجهيزات زير ساختی شبکه داده
 

Patch Cord
 
Bracket
 
Key Stone
 
Face Plate
 
Socket
 
Patch Panel
     


آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان