نوآوران فناوری اطلاعات در نوزدهمین الکامپ به روایت تصویر

نوآوران فناوری اطلاعات در نوزدهمین الکامپ به روایت تصویر

حضور فعال شرکت نوآوران فناوری اطلاعات امروز در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ با استقبال خوبی از طرف مردم و کارشناسان حوزه شبکه و مراکز داده مواجه شد. این شرکت در زمینه تامین تجهیزات زیرساختی شبکه و مراکز داده در نمایشگاه شرکت کرده بود که مورد استقبال کارشناسان این بخش قرار گرفت.

نوآوران فناوری اطلاعات در نوزدهمین الکامپ به روایت تصویر نوآوران فناوری اطلاعات در نوزدهمین الکامپ به روایت تصویر نوآوران فناوری اطلاعات در نوزدهمین الکامپ به روایت تصویر نوآوران فناوری اطلاعات در نوزدهمین الکامپ به روایت تصویر نوآوران فناوری اطلاعات در نوزدهمین الکامپ به روایت تصویر نوآوران فناوری اطلاعات در نوزدهمین الکامپ به روایت تصویر نوآوران فناوری اطلاعات در نوزدهمین الکامپ به روایت تصویر نوآوران فناوری اطلاعات در نوزدهمین الکامپ به روایت تصویر نوآوران فناوری اطلاعات در نوزدهمین الکامپ به روایت تصویر نوآوران فناوری اطلاعات در نوزدهمین الکامپ به روایت تصویر نوآوران فناوری اطلاعات در نوزدهمین الکامپ به روایت تصویر نوآوران فناوری اطلاعات در نوزدهمین الکامپ به روایت تصویر نوآوران فناوری اطلاعات در نوزدهمین الکامپ به روایت تصویر نوآوران فناوری اطلاعات در نوزدهمین الکامپ به روایت تصویر نوآوران فناوری اطلاعات در نوزدهمین الکامپ به روایت تصویر
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان