کابلهای شبکه مسی - نوردن

کابلهای شبکه مسی - نوردن

کابلهای شبکه مسی - نوردن
شرکت نوردن رنج کاملی از انواع کابلهای شبکه برای نیازهای مختلف تولید می کند. در ذیل لیست کاملی از انواع کابلهای شبکه نوردن به همراه مشخصات فنی، استانداردهای بکارگرفته شده در ساخت آن و شماره قطعه های آن جهت سفارش کابل آمده است.
مدل کابل Cable Type پشتیبانی از سرعت شبکه تحت فرکانس
کابل Cat7a تمام مس با پوشش فویل و محافظ شیلد Category 7a S/FTP 4 Pair Cable 10Gbps / 1000MHz
کابل Cat7 تمام مس با پوشش فویل و محافظ شیلد Category 7 S/FTP 4 Pair Cable 10Gbps / 600MHz
کابل Cat6a تمام مس Category 6a U/UTP 4 Pair Cable 10Gbps / 500MHz
کابل Cat6a تمام مس با محافظ فویل Category 6a F/UTP 4 Pair Cable 10Gbps / 500MHz
کابل Cat6a تمام مس با پوشش فویل Category 6a U/FTP 4 Pair Cable 10Gbps / 500MHz
کابل Cat6a تمام مس با پوشش فویل و محافظ فویل Category 6a F/FTP 4 Pair Cable 10Gbps / 500MHz
کابل Cat6a تمام مس با پوشش فویل و محافظ شیلد Category 6a S/FTP 4 Pair Cable 10Gbps / 500MHz
کابل Cat6 تمام مس Category 6 U/UTP 4 Pair Cable 1Gbps / 250MHz
کابل Cat6 تمام مس، قطر سیم 24AWG Category 6 U/UTP 4 Pair 24AWG Cable 1Gbps / 250MHz
کابل Cat6 تمام مس، قطر سیم 24AWG Category 6 U/UTP 4 Pair 24AWG Cable with Seperator 1Gbps / 250MHz
کابل Cat6 تمام مس با محافظ فویل Category 6 F/UTP 4 Pair Cable 1Gbps / 250MHz
کابل Cat6 تمام مس با پوشش فویل Category 6 U/FTP 4 Pair Cable 1Gbps / 250MHz
کابل Cat6 تمام مس با پوشش فویل و محافظ فویل Category 6 F/FTP 4 Pair Cable 1Gbps / 250MHz
کابل Cat6 تمام مس با پوشش فویل و محافظ شیلد Category 6 S/FTP 4 Pair Cable 1Gbps / 250MHz
کابل Cat6 تمام مس، جهت استفاده در فضای بیرونی Category 6 U/UTP 4 Pair Outdoor Cable 1Gbps / 250MHz
کابل Cat5e تمام مس Category 5e U/UTP 4 Pair Cable 1Gbps / 100MHz
کابل Cat5e تمام مس با محافظ فویل Category 5e F/UTP 4 Pair Cable 1Gbps / 100MHz
کابل Cat5e تمام مس، جهت استفاده در فضای بیرونی Category 5e U/UTP 4 Pair Outdoor J/F Cable 1Gbps / 100MHz
کابل Cat5e تمام مس، چند کابلی Category 5e U/UTP Multi Pair Cable 1Gbps / 100MHz
کابل Cat5e تمام مس، با دو روکش جهت استفاده در فضای بیرونی Category 5e 4 Pair Double Jacket Cable 1Gbps / 100MHz
 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان